Vi har flyttet til Grenaa i Danmark.


Vi
har våget å følge drømmene vår og kjøp en liten gård i Karins hjemby Grenaa på øst – Jylland. Birkedal er et deilig sted og vi er nå gang med å lage alt klart til å ta imot hester.