Nett undervisning er faktisk veldig gøy🎠


I disse Corona tider har vi måtte lære å bruke mer av den digitale verden. Mange av mine kunder i Norge har sammen med meg stor glede av denne utviklingen. Kontinuitet er et nøkkelord hvis man skal bli god til noe.

Flere velger å ha faste timer 1 gang i uken mens andre igjen velger 2 økter i uken.